materialer messing

Ole Kr. Haugen og Rolf Vold holdt et interessant foredrag om metaller og legeringer på aprilmøtet. Det var stor interesse for å få tilgang til de foilene som ble brukt i presentasjonen.

De er derfor lagt ut her.

Grasrot nvk

Vi har 152 gjester og ingen medlemmer på besøk.