Utsendte nyhetsbrev

Dette er en epostliste for de som møter opp på Frysjakvelder, og som ønsker meldinger om endringer i våre aktiviteter der.

Grasrot nvk

Vi har 54 gjester og ingen medlemmer på besøk.