Påmelding til GMM-Varna

Lørdag 2. juni 2018

Arrangør: Norsk Veteranvogn Klubb, Motorsportgruppen

Startavgift kr 600 og evt. engangslisens kr. 300 innbetales til konto nr. 16030911265 innen 1. mai.
Startavgift etter 1. mai (hvis ledige plasser) kr 800.

Betalingen merkes GMM-VARNA 2018 og førers navn.

Oppmøte og registrering senest kl. 09.00.

Undertegnede bilens eier og fører, bekrefter herved at vårt lag deltar på egen risiko, og at vi under ingen omstendigheter, uansett grunn, vil holde arrangøren eller arrangørens funksjonærers ansvarlig for eventuelle skader og/eller ulykker. Videre bekrefter vi at vi vil rette oss etter de regler, anvisninger, instrukser og beslutninger, som gjelder for løpet og bestemmes av stevneledere, funksjonærer og jury.

Grasrot nvk

Vi har 1683 gjester og ingen medlemmer på besøk.